برنامه ویندوز گذرآزاد ( نسخه 1 )

page header
دسترسی سریع

برنامه ویندوز گذرآزاد ( نسخه 1 )

 

ابتدا برنامه ویندوز گذرآزاد رو دانلود کنید

نکته : اگر نسخه 2 بر روی سیستم شما به خوبی اجرا نشد میتوانید این نسخه را نصب کنید

و بعد مطابق تصاویر زیر عمل کنید