برنامه ویندوز گذرآزاد ( نسخه 2 )

page header

برنامه ویندوز گذرآزاد ( نسخه 2 )

ابتدا برنامه ویندوز گذرآزاد رو دانلود و نصب کنید

 

 

همین ! به همین راحتی ! اگر متوجه نشدید فیلم آموزشی رو در قسمت پایین ببینید.

 

 


فیلم آموزشی